Brand new bikini, (Shokuhou Misaki) [ Raildex franchise]